Нормативна база, яка регламентує дистанційну освіту

Назва закону, дата Джерело
1 Лист МОН України № 02-5/202 від 17.03.2020 р. "Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину" https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-umovi-ta-oplatu-praci-pracivnikiv-zakladiv-osviti-i-nauki-v-umovah-karantinu
2 Наказ МОН України № 1042 від 01.10.2018 р. «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «організація професійного навчання учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення, з використанням технології дистанційного навчання» у жовтні 2018 - грудні 2020 роках» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-eksperimentu-vseukrayinskogo-rivnya-za-temoyu-organizaciya-profesijnogo-navchannya-uchnivskoyi-molodi-j-doroslih-yaki-prozhivayut-na-timchasovo-okupovanij-teritoriyi-ta-v-naselenih-punktah-na-liniyi-zitknennya
3 Наказ МОН України № 466 від 25.04.2013 р. «Положення про дистанційне навчання»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
4 Постанова МОН України від 20.12.2000 р. "Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні" http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html
5 Наказ МОН України, № 293 від 07.07.2000 р. "Про створення Українського центру дистанційної освіти" http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/01.html


Нормативна база, яка регламентує STEM-освіту

Назва закону, дата Джерело
1 Лист ІМЗО від 22.08.2019 № 22.1/10-2876 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році” https://imzo.gov.ua/2019/08/23/lyst-imzo-vid-22-08-2019-22-1-10-2876-metodychni-rekomendatsii-shchodo-rozvytku-stem-osvity-u-zakladakh-zahal-noi-seredn-oi-ta-pozashkil-noi-osvity-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
2 Лист ІМЗО від 19.07.2018 № 22.1/10-2573 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік” https://imzo.gov.ua/2018/07/20/lyst-imzo-vid-19-07-2018-22-1-10-2573-metodychni-rekomendatsiji-schodo-rozvytku-stem-osvity-u-zakladah-zahalnoji-serednoji-ta-pozashkilnoji-osvity-na-2018-2019-navchalnyj-rik/
3 Наказ МОН від 13.04.2018 № 366 “Про реалізацію інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою “Я -дослідник” на 2018 -2021 роки” https://imzo.gov.ua/2018/04/15/nakaz-mon-vid-13-04-2018-366-pro-realizatsiyu-innovatsijnoho-osvitnoho-proektu-vseukrajinskoho/
4 Наказ МОН від 17.05.2017 № 708 “Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: “Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)” на 2017-2021 роки” https://imzo.gov.ua/2017/05/19/nakaz-mon-vid-17-05-2017-708-pro-provedennya-doslidno-eksperymentalnoji-roboty-vseukrajinskoho-rivnya-za-temoyu-naukovo-metodychni-zasady-stvorennya-ta-funktsionuvannya-vseukrajinskoho-naukovo-m/
5 Наказ МОН від 29.02.2016 № 188 “Про утворення робочої групи з питань впровадження STEM-освіти в Україні” https://imzo.gov.ua/2016/02/29/nakaz-mon-vid-29-02-2016-188-pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-pitan-vprovadzhennya-stem-osviti-v-ukrayini/
6 Лист ІМЗО від 31.08.2015 №2.1/10-14 “Про впровадження напрямків STEM-освіти” https://imzo.gov.ua/2015/09/01/list-imzo-vid-31-08-2015-2-1-10-14-pro-vprovadzhennya-napryamkiv-stem-osviti/

ІНШІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Last modified: Saturday, 28 March 2020, 12:50 PM